Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“, юли 2021

Europe/Sofia
АО „Юрий Гагарин“

АО „Юрий Гагарин“

Стара Загора
Description

Четвъртото издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ има фокус върху физиката на неутронните звезди и машинното обучение. Програмата включва лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат в  астрономическия комплекс на обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора, а докладите ще бъдат представени  в залата на хотел Латинка, Старозагорски бани. Предвижда се практическите занимания да се проведат под открито небе в комбинация с жива практика, на която студентите ще участват с въпроси и задачи, свързани с процеса по подготовка, заснемане и последваща обработка на събрания материал.

Участие в събитието може да се вземе и чрез включване на адрес https://meet.iaps.institute/astrophysics-astronomy-2021-stara-zagora. Лекциите ще се излъчват и по YouTube канала на ИСФИ.

В рамките на специализирана сесия по машинно обучение ще бъде разгледана темата за влиянието на методите на статистическата физика върху някои генеративни модели на машинното обучение, както и други актуални разработки на студенти в магистърската програма „Извличане на знания и технологии за големи данни“ в НБУ. 

Планирани са екскурзии до „Долината на тракийските царе" и археологическия музей на гр. Стара Загора.

Събитието се провежда под патронажа на община Стара Загора, с помощта на :

- Фондове „Учебни програми“ към факултета по базово образование, бакалавърски факултет , магистърски факултет и департамент Информатика на НБУ;
- Фонд „Научни изследвания“ към МОН;

- Скорпион шипинг ООД;
- Квантерал ООД;
- АБВ Софт ООД.

Обсъждания и въпроси към организаторите - всеки понеделник от 17:00 на адрес: meet.google.com/kjf-zdjv-nih .

Регистрацията е отворена до 23:50 ч. на 13 юни 2021 г.

Удължаване срока на регистрирация до 23:50 на 17 юни 2021 г.


============ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ============


============ ФОТО ОТЧЕТ ============

Заснемане на група слънчеви петна N2835  - най-голямата за последните 7 месеца (фото Никола Антонов, 03.08.2021

   

Беседи по астрофотография 02.07.2021 (фото Михаил Александров)

 

   

Наблюдателен комплекс, организиран на базата в „Старозагорски бани“

 

В АО „ЮРИЙ ГАГАРИН“

 

  

Организатори (фото Михаил Александров)

 

 

  

Шедьоври на древната тракийска култура

Participants
 • Cancelled Милена Василева
 • Cancelled Стоян Витанов
 • Milen Stanchev
 • Stefka Borisova
 • Александра Стоилова
 • Александър Грънчаров
 • Александър Христов
 • Александър Янков
 • Веселин Димитров
 • Веселин Тричков
 • Виктор Чавдарски
 • Вили Шатаров
 • Галин Гюлчев
 • Десислава Чакърова
 • Димитър Пелев
 • Екатерина Стоянова
 • Елеонора Шерин
 • Жаклин Георгиева
 • Иван Драголов
 • Илонка Генева
 • Калоян Николов
 • Камен Александров
 • Косара Жекова
 • Лъчезар Петров
 • Маргарита Савова
 • Марина Воденичарова
 • Мария Антонова
 • Мартин Колев
 • Михаил Александров
 • Никола Антонов
 • Николай Николов
 • Нора Хамзе
 • Петя Ризова
 • Радослав Гинин
 • Рая Дамянова
 • Рая Чорбаджийска
 • Руслан Маникатов
 • Силвия Скубарева
 • Симеон Пенков
 • Стефан Радев
 • Стоян Мишев
 • Цветелина Шиндарова
 • Юлиана Кирова
Стоян Мишев, Цветелина Шиндарова, Юлиана Кирова