Seminars

Въведение в астрофотографията

by Никола Антонов

Europe/Sofia
https://meet.iaps.institute/popular-science

https://meet.iaps.institute/popular-science

https://meet.iaps.institute/popular-science
Description

Видеосреща: https://meet.iaps.institute/popular-science (видеоплатформата ще е достъпна 1 час преди началото на срещата). Срещата ще се излъчва пряко и на YouTube канала на ИСФИ.


Теми в доклада:

  • Видове астрофотография;
  • Видеоастрономия и астрофотография;
  • Общ преглед на типичната астрофотографска конфигурация: телескопи, камери, монтировки;
  • Кога и в какви случаи избираме един или друг инструмент? Предимства и недостатъци. Софтуер. Различни подходи според вида на заснемания обект;
  • „Дълбоко небе“ и планетарна фотография.

Дискусионни въпроси: Защо снимаме? Може ли астрофотографията да има научна важност?

Докадът е в рамките на серията от популярни лекции на ИСФИ и е провежда с помощта на Квантерал.

Запис на доклада се достъпва на адрес https://youtu.be/Nfr0JIlMCD8 .