Въпросите за произхода и развитието на Вселената вълнуват човечеството във всички времена и са подтикнали създаването на цели философски и научни школи, оформили днешното състояние на познанието ни за материалния свят. Изнесеният семинар се състои от лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат на големия телескоп на НАО Рожен. Ще бъдат обсъдени възможностите за прилагането на статистически и изчислителни методи за анализ на натрупаните данни от наблюденията, изучавани в бакалавърски и магистърски програми на НБУ.

Семинарът се осъществява с подкрепата на фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование на НБУ, Института за съвременни физически изследвания, фирма „Квантерал“.

Starts
Ends
Europe/Sofia
НАО Рожен