Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“ ноември 2019

Europe/Sofia
НАО "Рожен"

НАО "Рожен"

Венелин Кожухаров (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Институт за съвременни физически изследвания) , Стоян Мишев (Нов български университет, Институт за съвременни физически изследвания)
Description

Participants
 • Bilyana Mileva
 • Christos Eleftheriou
 • Deyan Atanasov
 • Katrin Abdelgafar
 • Milen Stanchev
 • Momchil Todorov
 • Vazkresia Ivanova
 • Viktor Mushmov
 • Александра Григорова
 • Анна-Мария Манева
 • Антония Вълчева
 • Асен Наков
 • Венелин Кожухаров
 • Габриела Петрова
 • Здравка Колева
 • Златан Миланов
 • Иван Вельовски
 • Лилия Монова
 • Лора Варсано
 • Лъчезар Петров
 • Мария Антонова
 • Натали Начева
 • Никола Антонов
 • Радослав Гинин
 • Селена Николаева
 • Силвена Цакова
 • Соня Велкова
 • Стоян Мишев
 • Цветелина Шиндарова
 • Юлиана Кирова
Surveys
Въпроси и препоръки
Венелин Кожухаров, Стоян Мишев
  • 11:00 AM 3:00 PM
   Придвижване по маршрута София-НАО Рожен
  • 3:05 PM 4:55 PM
   Настаняване и свободно време
  • 4:55 PM 7:15 PM
   Лекции
   Convener: Dr Стоян Мишев (Institute for Advanced Physical Studies)
   • 5:00 PM
    Растеж на флуктуациите на плътността в ранната Вселена в мащабно-инвариантна теория на вакуума 50m

    The growth of the density fluctuations is an important cosmological test. In the standard EdS model the growth of the density perturbations evolves with redshift $z$ like $(\frac{1}{1+z})^s$ with $s=1$. Without the introduction of dark matter, this is not fast enough to form galaxies and to account for the observed present-day inhomogeneities. This view is challenged in the present paper [1] by using a Scale-Invariant Vacuum Theory (SIVT) as a framework for cosmology.

    From the continuity equation, the corresponding Euler and Poisson equations are written in the scale-invariant framework, the equation governing the growth of density fluctuations $\delta$ is obtained as well. Starting from $\delta = 10^{-5}$ at a redshift around 1000, numerical solutions for various density background are obtained. The growth of density fluctuations is much faster than in the standard EdS model. The $s$ values are in the range from 2. 7 to 3. 9 for $\Omega_{\mathrm{m}}$ between 0. 30 and 0. 02. This enables the density fluctuations to enter the nonlinear regime with $\delta > 1$ long before the present time, typically at redshifts of about 10, without requiring the presence of dark matter.

    [1] Physics of the Dark Universe $\textbf{25}$ (2019) 100315 (DOI: 10.1016/j.dark.2019.100315) [arXiv:1811.03495].

    Семинарът се излъчва на адрес https://zoom.us/j/929233037

    Speaker: Dr Веселин Георгиев (ИСФИ и Ронин Институт)
   • 6:00 PM
    Да откриеш скритото 50m

    Във физиката на микросвета триумфира Стандартният модел, който предсказва с изключително висока точност поведението на познатите ни елементарни частици. От друга страна през последните години се натрупват все повече наблюдателни астрофизични данни за наличието на тъмна материя във Вселената – обект, който се проявява предимно с гравитационното си действие върху наблюдаемите обекти. Тези частици не взаимодействат електромагнитно и не са част от Стандартния модел. Едно от широко възприетите схващания е, че тъмната материя е изградена от частици, които формират така наречения скрит сектор. Този скрит сектор си взаимодейства изключително слабо с познатите ни елементарни частици, но прецизни съвременни експеримент могат да успеят да забележат следствие от неговото съществуване.
    В настоящата презентация ще бъде направен преглед на съвременните указания за съществуването на тъмна материя. Ще бъдат показани някой астрофизични аномалии, които не са намерили обяснение и до днес. Порталът към скрития сектор ще бъде представен посредством модела за тъмния фотон и ще бъде представен експеримента PADME, посветен на неговото търсене.

    Speaker: Dr Венелин Кожухаров
  • 7:30 PM 8:30 PM
   Вечеря
  • 8:30 PM 10:00 PM
   Лекции
   • 8:30 PM
    Слънчеви затъмнения 50m
    Speaker: Никола Петров (НАО Рожен)
  • 10:05 PM 11:55 PM
   Наблюдения
  • 12:30 PM 4:55 PM
   Екскурзия в Смолян с посещение на планетариум
  • 5:00 PM 7:40 PM
   Лекции
   Convener: Венелин Кожухаров
   • 5:00 PM
    Избухващи звезди 50m

    Класическите нови са интересен клас от катаклизмичните променливи. Това явление се поражда в тесни двойни системи, в които един от компонентите е бяло джудже и е свързано със запалване на термоядрени рекции върху повърността на бялото джудже. При товаположение системата увеличава блясъка си със средно 10 зв. величини и дават възможност да се наблюдават на големи разстояния. В настоящия доклад са разгледани техни наблюдателни свойства, базите с данни, съдържащи фотометрична и спектралана информация за всички нови в Млечния път и близки галактики, както и някои от резултатите на българската група за търсене на нови. Разгледани са характеристиките на повторните нови и връзката им с новите и свръхновите. Представени са няколко интересни примера от Галактиката и М31.

    Speaker: Dr Антония Вълчева
   • 6:00 PM
    Нанобиосензори 50m

    Биосензорите се дефинират като компактни аналитични устройства съдържащи биологичен материал и тясно асоцииран с него физико-химичен трансдюсер, които конвертират наличието/активността на биологичен обект в лесно измеряем и управляем електричен сигнал. По своята същност механизма на действие на биосензорите е неотстранимо интердисциплинарен. Лежейки на границата на биологията, химията, физиката и електрониката, в презентацията са разгледани основните принципи на биосензорите, както и приложението на нанотехнологиите към тях.

    Speaker: Радослав Гинин
  • 7:45 PM 8:30 PM
   Вечеря
  • 8:30 PM 10:05 PM
   Лекции
   • 8:30 PM
    Приложна ОТО: Физически принципи на Глобалната система за позициониране 50m

    Ще бъдат представени основните сведения относно начина на функциониране на глобалната система за позициониране. Специално внимание ще бъде отделено на някои моделни примери, които водят до извеждането на важни зависимости относно честотното изменение на сигнала между станциите на Земята и спътниците, което зависи както от въртенето на Земята, така и от изменението на гравитационния потенциал. Ще бъде показано удивителното съгласуване на тези зависимости с подхода на специалната теория на относителността, а също и по-нататъшното разширение на подхода в рамките на общата теория на относителността, който се прилага и е разработен след 2003 година.
    Забележка: Докладът предполага познаването само на формулите: разстояние = скорост умножена на времето, формулата за скорост при движение по окръжност (ъгловата скорост умножена на радиуса), а също и Питагоровата теорема за правоъгълния триъгълник.

    Speaker: Dr Богдан Димитров
  • 10:05 PM 11:55 PM
   Наблюдения
  • 10:00 AM 11:45 AM
   Екскурзия на големия телескоп
  • 12:00 PM 4:00 PM
   Придвижване по маршрута НАО Рожен-София