Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“ май 2019

Europe/Sofia
НАО Рожен

НАО Рожен

Description

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Второто издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ има фокус върху синтеза на атомни ядра и техните свойства. Събитието е част от честванията на международната година на периодичната таблица на елементите.

Програмата включва лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат на големия телескоп на НАО Рожен.

Организатори:

- Институт за съвременни физически изследвания;

- Нов български университет;

Спонсори:

- Фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование на НБУ;

- Институт за съвременни физически изследвания;

- фирмите „Квантерал“ и „АБВ Софт“;

- семеен хотел „Метеор“, Чепеларе.

 

Registration
Регистрация
Participants
 • Alexandra Beringer
 • Danail Kostov
 • Dimitar Bonev
 • Александра Салкина
 • Андреана Донева
 • Велика Мирчева
 • Венелин Кожухаров
 • Виктор Кайцанов
 • Виктор Янков
 • Вяра Иванова
 • Господин Божиков
 • Дани Илков
 • Едуард Златков
 • Елена Шаварска
 • Иван Вельовски
 • Йоанна Тодорова
 • Кристофър Витанов
 • Мария Димова
 • Мартин Борисв
 • Мартин Савов
 • Марян Костадинов
 • Петър Синилков
 • Росица Карапетрова
 • Силвена Цакова
 • Стела Гадевска
 • Стефан Милановски
 • Стоян Мишев
 • Ташо Георгиев
 • Христиана Василева
 • Цветелина Шиндарова
 • Юлиана Кирова
 • Saturday, May 11
  • 4:00 PM 4:45 PM
   Химичните елементи 150 години след формулирането на периодичния закон 45m

   В най-новата си история таблицата на химичните елементи се запълва с елементи, синтезирани по изкуствен път чрез използване на ускорители на тежки йони. В доклада се дава обзор на начините за изследване на свойствата на свръхтежките елементи в екстремни лабораторни условия. Откриването на стабилни свръхтежки ядра в природата би ни открило нови механизми на звезден нуклеосинтез, които ще ни насочат към алтернативни на сегашните експериментални подходи за тяхното лабораторно получаване.

   Speaker: Господин Божиков
  • 5:00 PM 5:45 PM
   Асиметрия между материя и антиматерия във Вселената 45m
   Speaker: Венелин Кожухаров
  • 6:00 PM 6:45 PM
   Процеси, предшестващи взрива на тежки звезди 45m
   Speaker: Стоян Мишев