Seminars

Модел за невронен машинен превод между новобългарски, църковнославянски и старобългарски езици

by Mr Николай Николов

Europe/Sofia
Лабораторен комплекс, първи етаж (София тех парк)

Лабораторен комплекс, първи етаж

София тех парк

Description

Представено е кратко въведение в областта на машинния превод, в частност статистическия машинен превод и машинния превод с невронни мрежи. Изяснява се архитектурата и функционалността на инфраструктурите, които са в основата на технологията за машинен превод. Посочени са източниците и методите, използвани за съставяне на наборите от данни, а също и подробно са описани различните използвани модели. Направена е цялостна оценка на качеството на тези модели и интерпретация на резултатите, заедно с изводи за ограниченията на настоящия подход.

В семинара може да се участва и чрез Интернет, на адрес https://us02web.zoom.us/j/85182550712 .

Докладът е в рамките на семинара Машинно обучение на ИСФИ и се провежда с помощта на Quanterall.