Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“ май 2020 (отменен поради епидемиологичната обастановка)

Europe/Sofia
НАО Рожен

НАО Рожен

Венелин Кожухаров (Institute for Advanced Physical Studies) , Стоян Мишев (Institute for Advanced Physical Studies)
Description

В четвъртото издание на школата „Астрофизика и астрономия“ ще бъдат изнесени лекции за многочастични нуклон-нуклонни сили, тъмна материя и изкуствени невронни мрежи. В практическата част студентите ще решават задачи за търсене на симетрии в невронни мрежи, както и ще преминат практически курс по астрофотография.

Surveys
Анкетна форма
The agenda of this meeting is empty