Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“, юли 2021

Europe/Sofia
АО „Юрий Гагарин“

АО „Юрий Гагарин“

Стара Загора
Description

Четвъртото издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ има фокус върху физиката на неутронните звезди и машинното обучение. Програмата включва лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат в  астрономическия комплекс на обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора, а докладите ще бъдат представени  в залата на хотел Латинка, Старозагорски бани. Предвижда се практическите занимания да се проведат под открито небе в комбинация с жива практика, на която студентите ще участват с въпроси и задачи, свързани с процеса по подготовка, заснемане и последваща обработка на събрания материал.

Участие в събитието може да се вземе и чрез включване на адрес https://meet.iaps.institute/astrophysics-astronomy-2021-stara-zagora. Лекциите ще се излъчват и по YouTube канала на ИСФИ.

В рамките на специализирана сесия по машинно обучение ще бъде разгледана темата за влиянието на методите на статистическата физика върху някои генеративни модели на машинното обучение, както и други актуални разработки на студенти в магистърската програма „Извличане на знания и технологии за големи данни“ в НБУ. 

Планирани са екскурзии до „Долината на тракийските царе" и археологическия музей на гр. Стара Загора.

Събитието се провежда под патронажа на община Стара Загора, с помощта на :

- Фондове „Учебни програми“ към факултета по базово образование, бакалавърски факултет , магистърски факултет и департамент Информатика на НБУ;
- Фонд „Научни изследвания“ към МОН;

- Скорпион шипинг ООД;
- Квантерал ООД;
- АБВ Софт ООД.

Обсъждания и въпроси към организаторите - всеки понеделник от 17:00 на адрес: meet.google.com/kjf-zdjv-nih .

Регистрацията е отворена до 23:50 ч. на 13 юни 2021 г.

Удължаване срока на регистрирация до 23:50 на 17 юни 2021 г.


============ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ============


============ ФОТО ОТЧЕТ ============

Заснемане на група слънчеви петна N2835  - най-голямата за последните 7 месеца (фото Никола Антонов, 03.08.2021

   

Беседи по астрофотография 02.07.2021 (фото Михаил Александров)

 

   

Наблюдателен комплекс, организиран на базата в „Старозагорски бани“

 

В АО „ЮРИЙ ГАГАРИН“

 

  

Организатори (фото Михаил Александров)

 

 

  

Шедьоври на древната тракийска култура

Participants
 • Cancelled Милена Василева
 • Cancelled Стоян Витанов
 • Milen Stanchev
 • Stefka Borisova
 • Александра Стоилова
 • Александър Грънчаров
 • Александър Христов
 • Александър Янков
 • Веселин Димитров
 • Веселин Тричков
 • Виктор Чавдарски
 • Вили Шатаров
 • Галин Гюлчев
 • Десислава Чакърова
 • Димитър Пелев
 • Екатерина Стоянова
 • Елеонора Шерин
 • Жаклин Георгиева
 • Иван Драголов
 • Илонка Генева
 • Калоян Николов
 • Камен Александров
 • Косара Жекова
 • Лъчезар Петров
 • Маргарита Савова
 • Марина Воденичарова
 • Мария Антонова
 • Мартин Колев
 • Михаил Александров
 • Никола Антонов
 • Николай Николов
 • Нора Хамзе
 • Петя Ризова
 • Радослав Гинин
 • Рая Дамянова
 • Рая Чорбаджийска
 • Руслан Маникатов
 • Силвия Скубарева
 • Симеон Пенков
 • Стефан Радев
 • Стоян Мишев
 • Цветелина Шиндарова
 • Юлиана Кирова
Стоян Мишев, Цветелина Шиндарова, Юлиана Кирова
  • 2:00 PM 4:00 PM
   Настаняване и регистрация
  • 4:00 PM 7:00 PM
   Лекции и семинарни занятия
   • 4:00 PM
    Звездна еволюция 1h 30m
    Speaker: д-р Алексей Стоев
   • 5:30 PM
    Физика на неутронните звезди 1h 30m

    Лекцията е разделена на две части - обзорна и практическа. Общоизвестните факти за неутронните звезди, както и новостите от последното десетилетие в тази област ще бъдат разказани в първата част на лекцията. Практическата част включва математическо извеждане на уравнения на състоянието на изроден електронен и неутронен газ, които се явяват отправна точка към разглеждането на бели джуджета и неутронни звезди.

    Разработването на тази тематика беше подкрепено от фонд "Научни изследвания" към МОН по договор КП-06-Н-38/12.

    Speaker: д-р Стоян Мишев
  • 9:00 PM 1:00 AM
   Наблюдения на звездното небе
   • 9:00 PM
    Въведение в астрофотографията 1h 30m

    Въведение и подготовка.

    Астрофотографията в цифровата епоха: Защо снимаме? С какво сниманието на астрономически обекти се отличава от нормалната фотография? Какво представлява процесът на заснемане и кои са неговите основни етапи? Може ли астрофотографията да има научно приложение?

    Запознаване с основните компоненти на типичня астрофотографски сетъп (монтировки, телескопи, камери, софтуер). Основни понятия и принципи на събирането на фотографски материал от небесните обекти

    Подготовка на астрофотографската сесия.

    • Подготовката започва минути преди залеза. Тогава се събират т. нар. „плоски кадри“ (flat frames) – част от трите вида калибровъчни кадри, които съпътстват всяка астрофотографска сесия.
    • Нивелиране и „засеверяване“ на екваториална монтировка – три етапа. Какво представлява и колко е важно? С участие на студенти!
    • Монтиране и балансиране на телескопа и колко е важно. С участие на студенти!
    • Фокусиране с маска Бахтинов. С участие на студенти!
    • Да застопорим небето! Кабировка на гидирането. Какво е автоматично гидиране и как се прави?

    На лов за фотони

    Събиране на фотографски материал от избран астрономически обект.

    Speaker: Никола Антонов
   • 10:30 PM
    Визуални наблюдения 1h 30m
    Speaker: Александър Грънчаров
  • 10:00 AM 2:00 PM
   Екскурзия
   • 10:00 AM
    Археологическа разходка до „Долината на тракийските царе“, Казанлък 4h

    На 30 км от Стара Загора се намира Долината на тракийските царе, където са концентирани паметници на тракийската култура. Ще се запознаем с техните погребални практики и вярвания като разгледаме най-интересните гробници в областта:
    - „Казанлъшка гробница“ ;
    - „Гробница Севт III“.

    Speaker: Цветелина Шиндарова
  • 4:00 PM 7:00 PM
   Лекции и семинарни занятия
   • 4:00 PM
    Космически лъчи на експерименти в ЦЕРН 1h 30m

    Тема на доклада е монтирания на Международната космическа станция МКС експериментален модул Алфа-магнитен спектрометър AMS-02 за изследване на космическите лъчи. Проектиран и изграден за 16 години, за да събира данни за космическите лъчи. Трябвало е да работи 3 години, но вече е активен 10 години и ще продължи да събира данни докато МКС е в експлоатация. Създаден е за търсене на различни видове материя чрез измерването на космическите лъчи. Данните от експеримента трябва да помогнат на учените да изследват създаването на Вселената, да търсят липсващата антиматерия и доказателства за съществуването на тъмната материя.

    Speaker: инж. Александър Христов
   • 5:30 PM
    Фотонни сфери около компактни обекти 1h 30m

    Лекцията е посветена на едни от най-впечатляващите фотонни структури, образуващи се около черни дупки, неутронни звезди както и около екзотични компактни обекти като голите сингулярности и пространствено-времевите тунели. Обръща се внимание на физическите механизми за тяхното формиране и на съвременните наблюдения на сенките на акреционните дискове около черните дупки в центровете на галактиките, подтвърждаващи съществуването на фотонните структури. Един от основните въпроси, който ще бъде разгледан е какви са възможностите за формирането на фотонни сфери около неутронните звезди, имайки предвид способността им силно да изкривяват пространство-времето около себе си и техните физически размери.

    Разработването на тази тематика беше подкрепено от фонд "Научни изследвания" към МОН по договори КП-06-Н-38/12 и КП–06–ПН–38/3.

    Speaker: д-р Галин Гюлчев
  • 9:00 PM 1:00 AM
   Наблюдения на звездното небе
   • 9:00 PM
    Практика по заснемане на небесни обекти 1h 30m
    Speaker: Никола Антонов
   • 10:30 PM
    Визуални наблюдения 2h 30m
    Speaker: Александър Грънчаров
  • 11:00 AM 1:00 PM
   Машинно обучение
  • 11:00 AM 2:00 PM
   Посещение на регионален исторически музей – Стара Загора
   • 11:00 AM
    Посещение на регионален исторически музей – Стара Загора 3h

    Ще разгледаме експозицията на Регионалния исторически музей, разположена в специална сграда, построена върху останките от централната улица на античния римски град Августа Траяна от първи век от новата ера. Различните нива на музея представят различните епохи от историята на града, започнала още в края на 7-ото хилядолетие пр. Хр. Значими в световен мащаб са находки като първата мина за добив на мед в Европа от 6 хилядолетия преди новата ера, най-голямата селищна могила в Европа, както и най-добре запазената жилищна сграда от неолита в Европа.

    Speaker: Цветелина Шиндарова