Семинар за студенти и ученици „Астрофизика и астрономия“, януари 2023

Europe/Sofia
хижа „Звездица“, природен парк „Витоша“

хижа „Звездица“, природен парк „Витоша“

Витоша
Description

В петото издание на семинара „Астрофизика и астрономия“ се обсъждат актуални открития и разработки в астрономията, астрофизиката и машинното обучение. Програмата включва лекционна и наблюдателна част. Наблюденията ще се проведат в местност около високопланинската хижа „Звездица“ в природен парк „Витоша“, а докладите и обсъжданията ще се състоят в конферентната зала на хижата. Практическите занимания ще бъдат под открито небе, на които участниците ще могат да обсъждат и да се включват в процеса на подготовка, заснемане и последваща обработка на събрания фотографски материал.

В школата ще вземат участие студенти от Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ученици от Частна английска езикова гимназия „проф. Иван Апостолов“, Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

В рамките на сесията по машинно обучение ще се проведе среща и обмен на професионални възгледи и перспективи на випускници на магистърската програма „Извличане на знания и технологии за големи данни“ на НБУ. 

Участие в събитието може да се вземе и чрез включване на адрес https://meet.iaps.institute/school-astrophysics-2023. Лекциите ще се излъчват и в YouTube канала на ИСФИ.

Събитието се провежда с помощта на :

- Фондове „Учебни програми“ към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и департамент „Информатика“ на НБУ;
- Фонд „Научни изследвания“ към МОН (договор КП-06-Н-38/12);

- Скорпион шипинг ООД;
- Квантерал ООД;
- Мениджмънт Файненшъл Груп АД;
- АБВ Софт ООД.

Participants
 • David Kirilov
 • Elina Dimitrova
 • Gergana Belcheva
 • Martin Kolev
 • Milen Stanchev
 • Nikola Antonov
 • Nikola Blajev
 • Petya Rizova
 • Raya Eneva
 • Vanya Delova
 • Vili Shatarov
 • Александър Грънчаров
 • Александър Дашов
 • Апостол Мушмов
 • Богдан Димитров
 • Васа Атанасова
 • Веселин Анчев
 • Веселин Тричков
 • Влaдислaв Желев
 • Димитър Атанасов
 • Димитър Пелев
 • Екатерина Полихронова
 • Екатерина Стоянова
 • Елиза Александрова
 • Иван Драголов
 • Иван Манов
 • Иоан Кралев
 • Лилия Пагелск
 • Маргарита Савова
 • Мария Маринова
 • Михаил Александров
 • Рангел Иванов
 • Стоян Мишев
Стоян Мишев, Момчил Бенов, Никола Антонов, Мария Маринова
  • 3:15 PM 3:30 PM
   Откриване 15m
   Speaker: Организатори
  • 3:30 PM 4:30 PM
   Следобедна сесия: Неутронни звезди
   Convener: Мария Маринова (Нов български университет)
   • 3:30 PM
    Неутронни звезди и модифицирана теория на гравитацията 1h
    Speaker: Даниела Донева
  • 4:30 PM 5:30 PM
   Следобедна сесия: Междуспътникови комуницкации
   Convener: Мария Маринова (Нов български университет)
   • 4:30 PM
    Междуспътникови комуникации и приложение на квантови сензори 1h

    В първата част на доклада се прави обзор на подхода, който отчита влиянието на гравитационното поле в околоземното пространство, разгледано в рамките на общата теория на относителността (ОТО) върху честотното отместване на сигнала между GPS спътник на орбита и наземна станция. Ще бъде разгледан сумарният ефект на относителната честотна разлика и гравитационното червено отместване, като разглеждането е възможно както в рамките на класическия подход, така и в рамките на ОТО и т.нар. релативистки отправни системи.

    Във втората част се представят схематично основните принципи на функциониране на квантовите сензори, както и се илюстрира връзката между квантовата информатика и квантовите сензори. Предвид мащабното навлизане на практическите приложения на квантовата информатика и технологии в космическите комуникации, ще бъде отделено внимание на основните практически приложения на т.нар. «квантови сензори», при които посредством квантово-механични ефекти става възможна регистрацията на много слаби електрични и магнитни полета, спинови ефекти и др. Особено интересни са т.н. «едно- и дву-кубитни сензори», основаващи се на принципите на съвременната квантова фотоника. В рамките на т.нар. «Лидарно детектиране на светлината» (Quantum Light Detection and Ranging- LiDAR) може да се направи тримерна «томография» на даден терен от земната повърхност, като това се основава на детектирането на отделни фотони.

    Speaker: Богдан Димитров
  • 6:00 PM 6:30 PM
   Следобедна сесия: Увод в астрофотографията
   Convener: Мария Маринова (Нов български университет)
   • 6:00 PM
    Увод в астрофотографията 30m
    • Видове астрофотография.
    • Запознаване с основните типове астрономически обекти, достъпни за любителски наблюдения.
    • Приложение на астрофотографията в т.нар. „гражданска наука“ (citizen science).
    • Оборудване.
    • Основни подходи при заснемане и обработка на снимки на астрономически обекти.
    • Фотометрия.
    • Снимане за удоволствие и снимане с научна цел.
    Speaker: Никола Антонов
  • 6:30 PM 7:00 PM
   Наблюдения на звездното небе: Подготовка на оборудването
   Convener: Никола Антонов
  • 7:00 PM 12:00 AM
   Наблюдения на звездното небе: Набор на данни и контрол на оборудването
   Convener: Никола Антонов
  • 1:00 PM 2:55 PM
   Следобедна сесия: Обработка на астрофотографски материал
   Convener: Никола Антонов
  • 3:00 PM 3:20 PM
   Представяне на Мениджмънт Файненшъл Груп АД 20m
   Speaker: Апостол Мушмов
  • 3:20 PM 6:00 PM
   Следобедна сесия: Уравнение на състоянието на неутронни звезди
   Convener: Мария Маринова (Нов български университет)
   • 3:20 PM
    Уравнение на състоянието на изроден фермионен газ 1h 10m

    Прави се преглед на основните факти, които водят до уравнението на състоянието на фермионен газ. Това уравнение се прилага за бели джуджета и се показва как това води до границата на Чандрасекар за максималната им маса.

    Speaker: Маргарита Савова
   • 4:45 PM
    Успехи на микроскопичните подходи в извеждането на уравнение на състоянието на неутронни звезди 1h 15m

    Разискват се основните трудности в определянето на нуклон-нуклонното взаимодействие, както и подходите за решаването на многонуклонната задача. Различните решения за безкрайна ядрена материя водят до уравнения на състоянието на неутронни звезди, които често противоречат с набор от астрофизически наблюдаеми величини, получени от измервателни апаратури, разположени на Земята и на земни сателити.

    Speaker: Стоян Мишев (Institute for Advanced Physical Studies)
  • 6:00 PM 6:30 PM
   Астрооборудване за начинаещи 30m
   Speakers: Васа Атанасова, Димитър Атанасов
  • 6:30 PM 11:35 PM
   Наблюдения на звездното небе: Набор на данни и контрол на оборудването
   Convener: Никола Антонов
  • 10:00 AM 12:00 PM
   Сутрешна сесия: Машинно обучение
   Convener: Мария Маринова (Нов български университет)
   • 10:00 AM
    Симетрии в квантовата механика 1h

    Разглежда се връзката между преобразования, непроменящи вълновата функция и съответстващата им форма на хамилтониана на системата. Излагат се добре известни примери като тези на квантовия осцилатор и ротор, както и някои по-сложни варианти на модела на Липкин.

    Speaker: Маргарита Савова
   • 11:00 AM
    Симетрии в невронни мрежи 1h
    Speaker: Стоян Мишев (Institute for Advanced Physical Studies)